Actueel - Berichten vanuit bestuur en commissies

Geplaatst op: Woensdag 28 februari 2018
De ALGEMENE LEDENVERGADERING wordt gehouden op maandag 12 maart. De uitnodiging hebt u ontvangen, staat op de website en hangt in het paviljoen op enkele plaatsen. Natuurlijk staan de financiële  stukken en het jaarverslag op de agenda.
De voorzitter houdt een praatje en er komt een wijziging in het bestuur. Secretaris Johan de Visser en voorzitter jeugdcommissie Jeroen Meulendijks zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Als opvolger van Johan, die 12 jaar secretaris was, stelt het bestuur Ruud Roelofs voor. Voor Jeroen zoeken we nog een opvolger. Dus als u de jeugd een goed hart toedraagt en in het bestuur mee wilt praten neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Op de agenda staat ook de CONTRIBUTIE 2018.  
De Algemene Ledenvergadering heeft vastgesteld, dat jaarlijks indexering zal plaatsvinden op basis van het algemene prijsindexcijfer vastgesteld door de rijksoverheid. De contributie over 2018 is derhalve gering verhoogd met 1,5%.
Als de ALV akkoord gaat, bedraagt de contributie voor het jaar 2018:
•    €154,50 (was €152,00) voor senioren (senior: vanaf het jaar waarin het lid 18 jaar wordt)
•    €93,00 (was €91,50) voor junioren (junior: tot het jaar waarin het lid 18 jaar wordt)
•    €69,50 (was €68,50) voor minioren (minior: tot het jaar waarin het lid 11 jaar wordt)
•    €44,50 (was €44,00) voor studenten (bindende voorwaarden:  zie "soort lidmaatschap")
•    €31,50 (was €31,00) voor niet speelgerechtigde T-leden (na goedkeuring door bestuur)
•    €51,00 (was €50,00) voor competitielidmaatschap (na goedkeuring TC).

De contributie wordt na de ALV van 12 maart 2018 geïncasseerd.
Hierover ontvangt het lid vooraf een mail.

Meer informatie

Van de barcommissie


Bardienst voor 8 maart invullen!!

Dit jaar zijn we gestart met een nieuw bardienstplanningsysteem en nieuwe spelregels voor de bardienst. Inmiddels hebben al veel leden hun bardienst ingevuld, waarvoor dank!

Een aantal leden ondervond echter problemen bij het inloggen. Hierover hebben wij contact gehad met de KNLTB en dit zou nu opgelost moeten zijn.

Ga voor het inloggen als volgt te werk: Ga naar Google en tik het volgende in “mijn KNLTB club”,  vervolgens kies je voor dienstenplanner. Als je dat gedaan hebt vul je de verenigingsnaam Maliskamp in en je vult je wachtwoord in. Vervolgens kom je op een scherm waarop je  de bardiensten kunt invullen. Let op: indien je eenmaal een bardienst hebt ingevuld, kan je dit zelf niet meer wijzigen.
Als je de melding krijgt dat je een verkeerd wachtwoord hebt ingevuld, vraag dan een nieuw wachtwoord aan.

Sommige leden hebben echter nog helemaal hun bardienst niet ingevuld. Hierbij het vriendelijke verzoek dit zo snel mogelijk te doen. Dit moet eigenlijk voor 1 maart! Gezien de ondervonden problemen willen we jullie nog 1 week respijt geven.
Heb je echter na 8 maart nog geen bardienst ingepland, dan word je door onze bardienstplanners  ingepland en ben je zelf verantwoordelijk voor vervanging of het inzetten van een betaalde bardienst, indien je eventueel niet kunt. De barcommissie gaat dan niet meer voor vervanging zorgen!

Alvast bedankt voor jullie medewerking om het voor alle leden mogelijk te maken na het tennissen een kop koffie of lekker pilsje te drinken !

Ellen van Dijk
Namens de barcommissie.

De pen van Jeroen den HouterVan de technische commissie.

Graag jullie aandacht voor de voorjaars-/zomerlessen 2018 van onze tennisschool Simontennis. De lessen starten in de week van 26 maart. Inschrijven kan via Simontennis. Mocht je hier nog vragen over hebben of ben je benieuwd naar andere mogelijkheden die de tennisschool te bieden heeft, neem dan contact op via technische@tcmaliskamp.nl.


TOERNOOIEN
Op zondag 11 maart wordt het Jacqueline Mulder openingstoernooi gehouden en op zaterdag 24 maart het ouder-kindtoernooi. Op onze website vindt u alle informatie.
Laatste nieuws

Foto van het moment

Bekijk alle fotosBekijk alle fotos

Zoeken

Aanmelden nieuwsbrief