Leden informatie - Contributie

De contributie voor het jaar 2018 bedraagt:
•    €154,50 (was €152,00) voor senioren (senior: vanaf het jaar waarin het lid 18 jaar wordt)
•    €93,00 (was €91,50) voor junioren (junior: tot het jaar waarin het lid 18 jaar wordt)
•    €69,50 (was €68,50) voor minioren (minior: tot het jaar waarin het lid 11 jaar wordt)
•    €44,50 (was €44,00) voor studenten (bindende voorwaarden:  zie "soort lidmaatschap")
•    €31,50 (was €31,00) voor niet speelgerechtigde T-leden (na goedkeuring door bestuur)
•    €51,00 (was €50,00) voor competitielidmaatschap (na goedkeuring TC)
                                     
De contributie wordt na de ALV van 12 maart 2018 geïncasseerd.
Hierover ontvangt het lid vooraf een mail. Verzocht wordt zorg te dragen voor voldoende saldo. In het nieuwe systeem worden de kosten van eventuele storno’s doorberekend aan het lid. Dit bedraagt 1 euro.
Met het nieuwe systeem kunnen de leden er ook voor kiezen de contributie in  4 maandelijkse termijnen te laten incasseren.

Voor nieuwe leden geldt tevens het eenmalig betalen van inschrijfgeld.
Voor senioren bedraagt het inschrijfgeld € 50,00. Voor junioren en minioren bedraagt het inschrijfgeld € 25,00.
Als men zich aanmeldt, is de maand van aanmelding gratis; vervolgens wordt contributie betaald naar rato van het aantal maanden dat het kalenderjaar nog heeft.
Vragen hierover kunnen gesteld worden aan de ledenadministrateur,de heer Ton van de Liefvoort, tel:06 42567700

De Algemene Ledenvergadering heeft vastgesteld, dat jaarlijks indexering zal plaatsvinden op basis van het algemene prijsindexcijfer vastgesteld door de rijksoverheid. Andere wijzigingen in de hoogte van de contributies worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

De inning van de contributies geschiedt door middel van een doorlopende automatische incasso. Nieuwe leden zijn verplicht het inschrijvingsformulier en de toegezonden machtigingskaart ingevuld te retourneren. Pas na terugzending hiervan wordt u lid van onze tennisclub.

Incasso van de contributie, trainingsgelden, toernooigelden en competitiebijdragen
Het IBAN van TC Maliskamp is NL09 RABO 0144 5607 39.
Het incasso ID van TC Maliskamp is: NL87ZZZ402168460000.
Als machtigingskenmerk gebruikt TC Maliskamp de lidcode voorafgegaan door SDDM-000. Dit kenmerk is terug te vinden op het dagafschrift. De incasso vindt plaats in het eerste kwartaal en wordt via email aangekondigd.

Voor alle financiële afwikkelingen contact opnemen met de penningmeester,  email.


 

Foto van het moment

Bekijk alle fotosBekijk alle fotos

Zoeken

Aanmelden nieuwsbrief