Leden informatie - Soort lidmaatschap

Naast het seniorlidmaatschap, het juniorlidmaatschap en het miniorlidmaatschap, zijn er nog andere lidmaatschappen mogelijk, zoals het T-lidmaatschap en het gezinslidmaatschap.

Het T-lidmaatschap houdt in dat u geen spelend lid bent. U mag dus geen gebruik maken van de tennisbanen, niet meespelen met toernooien of andere evenementen ook is het niet toegestaan trainingen te volgen als T-lid.
U hebt er voor gekozen om lid te blijven van de tennisclub, doch om een of andere reden kunt u of wilt u voorlopig niet spelen.
Het T-lidmaatschap dient u schriftelijk aan te vragen door een brief te sturen aan de secretaris (Postbus 131, 5240 AC Rosmalen).
Het T-lidmaatschap treedt in werking op 1 januari volgend op uw aanvraag. Als u per 1 januari 2018 T-lid wilt worden, dan dient uw aanvraag hiervoor uiterlijk op 3 december 2017 door de secretaris te zijn ontvangen.

Als u weer wilt gaan tennissen, dan kunt u uw T-lidmaatschap laten omzetten naar een gewoon lidmaatschap. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
U dient een inschrijfformulier met pasfoto (voor uw pasje) in te leveren. U hoeft geen inschrijfgeld te betalen.
Het omzetten van T-lidmaatschap (niet spelend) naar gewoon lidmaatschap (wel spelend) kan op elk door u gewenst moment in het jaar (geen wachtlijst). Let op, u betaalt weer de contributie van een gewoon lidmaatschap.

Het gezinslidmaatschap houdt het volgende in:
Er is nooit voor meer dan 4 gezinsleden contributie verschuldigd.
Indien er meer dan 4 leden uit één gezin lid zijn van de tennisclub, dan vervalt de laagst verschuldigde contributie voor de gezinsleden vanaf gezinslid 5.
Voorwaarde is wel dat alle leden tot één huishouding dienen te behoren en dat kinderen niet ouder mogen zijn dan 24 jaar.
Het inschrijfgeld (eenmalig) is wel voor alle gezinsleden verschuldigd.
Het gezinslidmaatschap dient elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.
Als u in aanmerking wenst te komen voor het gezinslidmaatschap, dan dient u een schriftelijk verzoek te sturen aan Tennisclub Maliskamp, t.a.v. de secretaris, Postbus 131, 5240 AC Rosmalen

Studentenlidmaatschap
Leden die aan alle volgende voorwaarden voldoen:
- studeren en niet meer bij de ouders thuis wonen
- nieuwe lidmaatschapsregistratie (via ledenadministratie) op studentenadres
- ingaande 1 januari van het jaar volgend op aanvang studie
- maximaal 27 jaar oud op 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Zij krijgen alle speelrechten.

Foto van het moment

Bekijk alle fotosBekijk alle fotos

Zoeken

Aanmelden nieuwsbrief