Leden informatie - Aanmelden / Opzeggen

Aanmeld/Machtigingsformulier lidmaatschap

Onderaan de pagina kunt u het aanmeld/machtigingsformulier downloaden
Dit formulier met PASFOTO sturen naar:

De heer Ton van de Liefvoort
Raadhuisstraat 1d
5241 BJ Rosmalen
Telefoon 06-42567700

Opzegging van lidmaatschap

Beëindiging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk door middel van een schriftelijke opzegging. Wij verzoeken u in uw opzeggingsbrief duidelijk uw naam, adres, uw bondsnummer (zie spelerspas) en de datum van opzegging te vermelden.
Tevens verzoeken wij u uw opzegging aangetekend te versturen om misverstanden en nare discussies over de ontvangst van uw brief te voorkomen. 

U dient uw opzeggingsbrief te sturen aan:
Tennisclub Maliskamp, t.a.v. de secretaris, Postbus 131, 5240 AC Rosmalen

Wanneer eindigt uw lidmaatschap?
In artikel 7, lid 2, van de statuten is geregeld dat opzegging slechts kan plaatsvinden voor 1 december van het verenigingsjaar en met ingang van het volgende kalenderjaar. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot en met het einde van het volgende kalenderjaar.
Dit betekent dus dat opzegging van het lidmaatschap in 2016 voor 1 december 2016 bij de secretaris (postbus 131, 5240 AC Rosmalen) moet zijn ingediend.

Dit formulier kunt u versturen naar:

Tennisclub Maliskamp
De heer Ruud Roelofs
Postbus 131
5240 AC Rosmalen

Foto van het moment

Bekijk alle fotosBekijk alle fotos

Zoeken

Aanmelden nieuwsbrief