Club informatie - Commissies

 
Toernooi Commisie OTFunctie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Voorzitter
Cees van der Steen
lid
Ria van Schijndel
Lid
Nicole van Linder
Lid
Bas Heuveling
Lid
Femma van de Scheur
Lid
Manon van de Scheur
Lid
Stefanie Hegmans


Toernooi Commissie OVTFunctie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Voorzitter
Ineke Schaapman
Toernooileider OVT
Hans van Schijndel
Lid
Dorien van Linder
Lid
Godelieve Pennings
Lid
Jose Muylwijk
Lid
Gerrit Muylwijk
Lid
Niek Eek


ClubkampioenschappenFunctie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Aanspreekpunt
Marissa Hos
lid
Stef Hovens
Lid
Ria van Schijndel
Lid
Niek Eek
Lid
Ute Schalkwijk
Lid
Godelieve Pennings
Lid
Dorien Timmers
Lid
Tim Bouwer
Lid
Chantal Timmers
Lid
Jan Heijmans
Lid
Gabriella Pasquale
Lid
Jeroen Braspenning
Lid
Jeroen den Houter


Recreatiecommissie

De recreatiecommissie organiseert de recreatieve toernooien en wedstrijden zoals de interne voorjaarscompetitie, de interne wintercompetitie en dergelijke. En dit alles onder het motto: “met elkaar meer tennis en gezelligheid”.
Voor vragen of opmerkingen kunt u bij de hieronder vermelde personen terecht. Ook kunt u de recreatiecommissie mailen. Het E-mailadres is: recreatiecommissietcm@gmail.com

Functie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Contactpersoon
Jacqueline van Hooren
Lid
Jan Stekelenburg
073 5212951
Lid
Chris Burgers
073-5220288
Lid
Tim Bouwer
Lid
Johan de Visser


Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie houdt zich natuurlijk bezig met het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Ze wordt daarbij geholpen door de Jeugdraad. De leden van de Jeugdcommissie beginnen met elk jaar een agenda van activiteiten te plannen. Het overzicht van die activiteiten kun je vinden op de agenda van de site. Als je iets zou willen weten over een bepaalde activiteit voor de jeugd, dan kun je contact opnemen met een van de leden van de Jeugdcommissie. De namen, adressen en telefoonnummers staan hieronder vermeld. Ook vind je naast de namen de speciale taken van de jeugdcommissieleden.
Functie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Voorzitter
Vacature
Competitie
Andrea Wagenaars
Lid
Bas Heuveling
Activiteiten
Eric Hof
Lid
Arnold Bon


TrainingFunctie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Trainer
Rudi Saleh


Coordinator bar en evenementen

We hebben bij onze vereniging een verplichting tot bar- en keukendienst voor iedereen boven de 18 jaar, uitgezonderd T-leden en bestuursleden. In bijzondere situaties kan bestuur vrijstelling verlenen. Het gaat om twee bar- en/of keukendiensten par jaar. Ingeschreven kan worden via www.jiba-afhangbord.nl. Een handleiding staat op onze website. Een ledenpas wordt alleen versterkt als men een of twee diensten heeft ingepland. De verplichting kan worden afgekocht voor € 30 per dienst; u kunt zich afmelden bij bardienstplanner Paul Jeunink of Hans Wouters

Zie ook Bardienst Regeling TCMaliskamp


Functie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Paviljoen Commissie
Ellen van Dijk
06 - 44617163


BarplanningFunctie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Barcie
Ellen van Dijk
Bardienstregeling
Hans Wouters
06-48130927
Bardienstregeling
Paul Jeunink
06-18194062


PaviljoenbeheerFunctie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Aanspreekpunt alarm
Stef Hovens
Aanspreekpunt
Maja Penders
Lid
Janny van Wel
Lid
Marijke Klijnstra
Bouwkundig adviseur
Cees van der Steen
ass. bouwkundig advisuer
Martin Schut


Culinaire Commissie

De Culinaire Commissie stelt zich ten doel om bijzondere momenten en evenementen in het jaar op te luisteren met culinaire prestaties. Denk hierbij aan de nieuwjaarsreceptie, clubkampioenschappen en diverse toernooien. Elk jaar maakt de commissie een planning van de activiteiten die culinair kunnen worden ondersteund en legt dit voor aan het bestuur.
Wij staan altijd open voor nieuwe culinaire prinsen en prinsessen, waarbij het van belang is om enige ervaring met het werk in een keuken te hebben, neem hiervoor contact op met Ellen of Maja.


Functie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Lid
Ellen van Dijk
Culinaire Aktiviteiten
Marja Penders
073-5215886
Lid
Janny van Well
Lid
Marcel en Ineke Griens
Lid
Clasien van Meurs
Lid
Hans en Godelieve Pennings
Lid
Peter van der Wouw


Ledenadministratie

Ton van de Liefvoort verzorgt voor onze tennisclub de ledenadministratie.
Het hebben van een up-to-date ledenbestand is van groot belang voor onder andere: het correct aanvragen van spelerspasjes, juiste adressering van het clubblad, mogelijke uitnodigingen voor toernooien en evenementen.

Indien uw naam, adres of telefoonnummer wijzigt, dan dient u deze wijziging direct door te geven aan de ledenadministratie. Wij verzoeken u dit uitsluitend schriftelijk of per E-mail te doen. Het is in uw eigen belang dat uw gegevens correct zijn.
Voor nadere informatie hierover of voor het doorgeven van wijzigingen in uw naam, adres of telefoon, neemt u contact op met Ton van de Liefvoort
Schriftelijk: Postbus 131, 5240 AC Rosmalen
E-mail: ledenadministratie@tcmaliskamp.nl 
Telefonisch:06 42567700

Mocht u kennissen, vrienden hebben die lid willen worden van onze tennisclub, dan kunnen die personen hierover contact opnemen met Ton van de Liefvoort.


Functie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Ledenadministratie
Ton van de Liefvoort
06 42567700


DecoratiecommissieFunctie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Aanspreekpunt
Karin van Erp
Lid
Dorien Timmers
Lid
Erna Meulensteen
Lid
Diane van de Broek
Lid
Josť van Muylwijk
Lid
Godelieve Pennings
Lid
Ineke Schaapman


Kascommissie

De kascommissie heeft als taak het controleren van de juistheid en de juiste verwerking van de inkomsten en uitgaven van onze tennisclub.
De kascommissie bestaat uit twee personen en een reservelid. Ieder jaar wijzigt de samenstelling van de kascommissie. De benoeming van de leden van de kascommissie geschiedt door de Algemene ledenvergadering.

Parkcommissie

De parkcommissie verzorgt en onderhoudt het tennispark. Van u als lid wordt ook uw medewerking gevraagd. Draag mede zorg voor een schoon en verzorgd tennispark. Gooi uw afval in de daarvoor bestemde bakken, gooi uw sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde asbakken.
Ook wordt tweemaal per jaar een algemene snoeidag gehouden. Het tennispark krijgt dan als het ware een grote beurt. Uiteraard kunnen wij uw hulp altijd gebruiken.
Het aanspreekpunt van de parkcommissie is:
Functie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Contact
Stef Hovens
073-5211239
Lid
Theo van Kuringen
Lid
Henk Maas
Lid
Wim Donk
073-5215441
Lid
Ton Hagedoorn
Lid
Hans van Schijndel


Public RelationsFunctie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Aanspreekpunt
Philipp Stropnigg
Lid
Chantal Timmers
Lid
Marissa Hos
Lid
Jack van Rosmalen
Lid
Willem Jan van de Mee


Redactiewebsite

Voor het plaatsen (graag met foto van de auteur) van nieuws, wedstrijdverslagen en foto's kan je contact opnemen met:
Functie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Redactiewebsite
Jack van Rosmalen
06-22989667


Redactie Nieuwsbrief

Voor aanlevering van copy en plaatsing, neem contact op met:
Functie:
Naam:
 
Telefoonnr.:
E-mail:
Redactie Nieuwsbrief
Jack van Rosmalen
06-22989667


Foto van het moment

Bekijk alle fotosBekijk alle fotos

Zoeken

Aanmelden nieuwsbrief