Club informatie - Geschiedenis

Inleiding

Tennisclub Maliskamp bestaat al vijfentwintig jaar, een mooi moment om eens achterom te kijken, om er bij stil te staan en ook om al even te proberen in de toekomst te kijken.
4 oktober 1979, de oprichtingsvergadering van de tennisclub in de Maliskamp.

 

Er was eens...

De geboorte.
Vijfentwintig jaar terug was de tennissport een snel groeiende sport. De tennisclubs hanteerden voor nieuwe leden een wachtlijst, waar je één tot twee jaar moest wachten om lid te mogen worden. In Rosmalen was het niet anders.
Het toenmalige gemeentebestuur van Rosmalen nam dan ook het besluit om op het sportcomplex "De Maliskamp" een zestal gravelbanen aan te leggen.
Tennisvereniging LTV Rosmalen kreeg de opdracht de nieuwe tennisclub op te richten. Een commissie vanuit die club onder leiding van Jaap Smeenge ging aan het werk. Dan moet er veel gebeuren: statuten en reglementen maken, geschikte bestuursleden zoeken.
Bij LTV Rosmalen leefde aanvankelijk de gedachte om van de nieuwe club een "satelliet-club" te maken, maar de commissie had een heel ander zienswijze: zelfstandigheid werd uitgangspunt. 

luchtfoto.jpg
Eerste aanleg banen

 

De organisatie

Al gauw meldden zich belangstellende leden bij de commissie en voor de oprichtingsvergadering. gingen al meer dan 80 uitnodigingen de deur uit. Om kosten te besparen, de nieuwe club had nog geen inkomsten, bracht de voorzitter van de oprichtingscommissie zelf alle stukken rond. Dat was te overzien, omdat bijna de helft van de aspirant-leden in de Maliskamp woonde. 

bestuur_vroeger.jpg


Het bestuur zag er na die allereerste officiële vergadering als volgt uit: 
Voorzitter:
John Onstein
Secretaris:
Mieke Geeraedts
Penningmeester:
Paul Overwijn
Technische Commissie:
Theo Bruysters
Jeugdcommissie:
Jet van Schijndel 

leden_bewijs.jpg
Ledenpas 1980.

De club kreeg de toepasselijke naam "Tennisclub Maliskamp"; met deze naam won Jan Sprij na loting de hiervoor uitgeschreven wedstrijd (er waren 36 inzenders met deze naam!). 

Zijn echtgenote, Zus Sprij, bedacht de naam "Maliskijker" voor het clubblad, dat ook zijn zilveren jubileum viert. Voorop prijkte ons allereerste embleem, dat vijftien jaar meeging; het was een ontwerp van Bernard Uitdehaag. Het huidige logo, een initiatief van Syb Zandstra, gaat nu ook al weer tien jaar mee.
Het bestuur ging aan de slag, er was veel werk te verzetten.
Als eerste werd de ledenadministratie op poten gezet, noodzakelijk om zo ook de eerste contributies te kunnen innen. Al vlot kwamen de eerste commissies, zoals de jeugdcommissie, de technische commissie en natuurlijk een barcommissie. 

clubhuis_oud.jpg
Het eerste tijdelijke clubhuis.

 

Gravel, wat is dat ook alweer?

Er was eens, zo beginnen sprookjes……
Er was eens een groundsman, Jan Frensen. Zo rond zes uur in de morgen liep hij op ons tennispark gravel te vegen, gaten te vullen, de witte lijnen schoon te maken. Rond acht uur als de eerste tennissers zich meldden had Jan zijn ochtendtaak al bijna gereed.
Als het tennisseizoen er aan kwam, bestelde Jan de gravel en dat liep in duizenden kilo's. Jan had in de wegenbouw gewerkt en één laagje asfalt is niets. Eén laagje gravel evenmin, aldus Jan.
Hoe mooi de banen er ook altijd bij lagen, TC Maliskamp moest met zijn tijd mee: "Het hele jaar tennissen" was de leuze.
Nu precies 12½ jaar terug besloot het bestuur tot een onderzoek naar kunststof banen. Nee, niet persé kunstgras, want er was meer mogelijk.
De KNLTB kwam met adviezen, een soortgelijk onderzoek van TC De Pettelaer werd geraadpleegd, offertes aangevraagd en na toestemming van de leden kreeg Heidemij de opdracht voor de aanleg. Voor de banen 6,7 en 8 (toen nog 5, 6 en 7).
Bij de nieuwjaarsreceptie van 1993 verrichtte burgemeester Pans van Rosmalen de officiële opening. In het clubhuis. Graag had de burgemeester buiten een balletje geslagen met de voorzitter, maar een aantal lange regendagen verhinderde dat. 

Gravel.jpg
Een tractor in de baan, dat betekent uitbreiding van het tennispark

Maar vóór het zover was.
Ettelijke tonnen gravel waren vrijgekomen, want Jan Frensen, dat las u al, hield wel van een extra laagje. Het afvoeren zou handenvol geld kosten. Een toen nog bevriende tennisclub wilde wel wat komen ophalen, maar bedongen werd "alles of niks". Het werd alles, en zo hoorden we later, het was zo veel gravel, zo veel. Voor even was het geen "bevriende" club meer!
Heidemij had ook een klein probleempje: de kunstgrasbanen waren gelegd en die moesten twee weken drogen. Het was oktober, een hele natte oktober. Met de Heidemij was de afspraak gemaakt, dat de banen met de nieuwjaarsreceptie bespeelbaar zouden zijn. Eén droge dag en de drie kunstgrasbanen werden met een laagje (nou, zeg maar: laag) plastic afgedekt. Een afdoende oplossing en de banen lagen er op 1 januari 1993 prima bij. De burgemeester was paraat, maar ook in die tijd wilde het wel eens meer regenen dan ons lief was!
De banen bleken bijna onverslijtbaar, alleen de trainingsbaan was door druk gebruik aan vernieuwing toe. Ze werden toen maar alle drie opgeknapt. En nu, in 2004, hebben we acht kunstgrasbanen. Heel lang hebben onze gravelbijters zich nog op baan 1 en 2 kunnen handhaven, maar helaas voor hen…… het kunstgras woekerde voort.
Jan Frensen had door problemen met zijn gezondheid het werk al enige tijd eerder moeten staken.
En al die kunstgrasbanen……. ze leven nog lang en gelukkig.
 

Op weg naar volwassenheid

Langzaam maar zeker ging Tennisclub Maliskamp een volwassen leven leiden en in 1981 kreeg de club zijn eerste clubkampioenen.
Bij de dames was dat Ellen Smeenge, die in de finale won van Mieke Kregting. Bij de heren ging de titel naar Theo Bruysters na een overwinning op Frank Dirne. De toernooileiding was in handen van Gerard Ouwens en Jaap Smeenge.

En daarna……. kleine kinderen worden groot.
TC Maliskamp groeide uit tot een flinke stabiele club met een prima organisatie, met een mooi clubhuis dat enkele malen werd uitgebreid, een steeds toenemend aantal banen, een eigen "Open Toernooi", verlichting, kunstgrasbanen.

Kortom, een zilveren vereniging met een gouden uitstraling!

 

Sportpark en clubhuis

Gestart werd met voorbereidingen voor de bouw van een definitief clubhuis, maar omdat dit enige tijd nodig zou hebben, was er al direct een tijdelijk onderdak nodig. Daarin werd voorzien door een de plaatsing van een flinke container. In oktober 1980 werd de eerste steen werd gelegd voor het clubhuis en op 23 december ging de vlag al in top. Op 11 april 1981 ging het paviljoen officieel open.

Er kwam ook een eigen clublied met tekst en muziek van Anneke Kuikman, die ook de componiste was van "Onze ouwe Sint Jan….".
Nadat er al enkele weken een balletje was geslagen, hees de burgemeester van Rosmalen, Don Burgers, op 31 mei 1980 de vlag in top bij de feestelijke opening van het sportpark Maliskamp. De tennisclub beet de spits af; hockey en voetbal zouden een half jaar later volgen en golf vele jaren later!
Een echt gezelligheidstoernooi voorafgegaan door een fietstocht was voor de leden de eerste activiteit. Vanuit de caravan van André en Ineke Poort kwamen de hapjes en de drankjes. Boven op die caravan had Herman Wiegers de omroepinstallatie met de muziek geïnstalleerd.

 

Bouwcommissie Paviljoen 2004

Op 6 oktober 2003 stemde de Algemene Ledenvergadering van TCM tijdens een extra vergadering in met het Bestuursvoorstel om het Paviljoen te verbouwen en uit te breiden. De totale verbouwingskosten mochten maximaal Euro 125.000 plus 10% onvoorzien bedragen en tevens zou de verbouwing conform het ontwerp van architect H. Gruben uiterlijk 1 april 2004 gereed moeten zijn.
Op 4 november 2003 is bij de aannemers Bouwbedrijf Timmers, Rosmalen Bouw en Bouwbedrijf Jan van de Vliert te Rosmalen een offerte aangevraagd. De offertes moesten 1 december worden ingediend. Bij de aanbesteding bleek de offerte van Jan van de Vliert de goedkoopste met een aanneemsom van Euro 80.429,33 incl. BTW.
Na advies van onze architect Gruben is het werk eind 2003 gegund.
Der werkzaamheden zijn direct na de kerstvakantie gestart. De verbouwing is begeleid en gecoördineerd door Sjef Bekkers, Dick Gallé en ondergetekende. Voor het elektrawerk is Jos Vissers ingeschakeld en voor cv, gas, water en riolering de firma Van Venrooy. De keuken en de bar zijn ingericht door Allegro Keukens. Het schilderwerk is uitgevoerd door schildersbedrijf P. de Wit. Tot slot is het straatwerk rondom het paviljoen en het terras gelegd door Gebr. Van Venrooij.
De verbouwing is voorspoedig verlopen, de samenwerking met hoofdaannemer Jan van de Vliert en de andere leveranciers verliep in goede harmonie, dit in tegenstelling tot de installateur Van Venrooy, waarmee het zeer moeizaam was om goede afspraken te maken. 

verbouwing_1.jpg

Het bouwkundige deel van de verbouwing werd op 1 april 2004 door Jan van de Vliert opgeleverd. De keuken en bar zijn later dan gepland afgerond. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat de prijsonderhandelingen meer tijd hebben gevergd in combinatie met een groot stuk zelfwerkzaamheid door vooral Sjef Bekkers. Beide hebben uiteindelijk tot grote kostenbesparingen geleid!

Voor de financiering van de verbouwing is een lening afgesloten van Euro 150.000, waarmee voor een deel de liquiditeit van de club op peil is gebracht. Met de gemeente Den Bosch (wethouder Elly de Jong) is in januari uitgebreid gesproken over een gemeentegarantie, die wij in het verleden ook steeds hadden gekregen van de Gemeente Rosmalen. De uitkomsten hiervan waren helaas zeer teleurstellend. Zoals uit het financieel jaarverslag blijkt is de verbouwing uiteindelijk binnen het vastgestelde budget gerealiseerd. 

verbouwing_2.jpg

Foto van het moment

Bekijk alle fotosBekijk alle fotos

Zoeken

Aanmelden nieuwsbrief