Tennis Informatie - Technisch beleidsplan TCM

Technisch beleidsplan Tennisclub Maliskamp
versie 20100317

Inhoudsopgave:
Inleiding
Trainingen
Competities
Toernooien

Inleiding
TCM is een vereniging met veel leden die vooral recreatief willen tennissen. Maar ook met leden die graag competitie spelen of het maximale uit hun talenten willen halen. De vereniging stelt zich ten doel zowel de recreatieve spelers als de meer prestatiegerichte spelers voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

De Technische Commissie (TC) zorgt ervoor dat er voor alle leden voldoende les- en trainingsfaciliteiten zijn. De TC heeft de organisatie van de lessen en trainingen gedelegeerd aan de hoofdtrainer.

Ook zorgt de TC ervoor dat elk lid kan deelnemen aan de diverse KNLTB competities.
De indeling hiervoor wordt ook door de TC verzorgd.

Onder de vlag van de technische commissie worden ook een aantal toernooien georganiseerd, zoals het open toernooi, het open veteranen toernooi en de clubkampioenschappen voor de senioren.

Dit beleidsplan is de eerste versie van een verder uit te werken en te ontwikkelen plan.
Dit zal in het jaar 2010/2011 in nauwe samenwerking met de hoofdtrainer en de jeugdcommissie gebeuren. Een update van het beleidsplan zal op de ALV van 2011 gepresenteerd worden.

Trainingen
Één van de belangrijkste speerpunten is dat de TC ervoor zorgt dat ieder lid training kan volgen.
De indeling van de trainingen wordt gedaan door de trainingscoordinator in overleg met de hoofdtrainer. De trainingen worden aangeboden voor groepen van 2, 4, 6 of 8 personen.

Vanaf september 2010 verandert de opzet van de trainingen.
Onderdeel van dit nieuwe draaiboek is de jaarplanner tennistraining welke per september van dit jaar ingaat. Door dit jaarplaatje is TC Maliskamp minder seizoensafhankelijk, kunnen met name de  jeugdleden bij het begin van het nieuwe schooljaar hun keuzes en beschikbaarheid juist inschatten, en lopen wij in vergelijk met andere sporten synchroon qua planning. Vele tennisverenigingen gingen ons reeds succesvol voor met deze nieuwe opzet.

Alle jeugdleden starten dan met een jaarprogramma van 34 trainingen welk programma loopt van september tot juli. Hierdoor is er meer continuïteit van trainingen, de handeling betreffende indeling etc. is een stuk compacter voor trainer en vrijwilligers en verschaft een betere aansluiting op  studieprogramma’s en een eventueel 2e sport/hobby.

Voor de senioren worden er dan 2 programma’s (2 x 17 trainingen) aangeboden (zomer- en winterprogramma ) in plaats van de huidige 3 programma’s.

Selectiespelers (jeugd en jong volwassenen) krijgen in de zomer en winter door TCM gesubsidieerde training. Deze trainingen worden deels uit sponsorgelden en deels uit contributiegelden bekostigd. Een nadere uitwerking van een betere kostenbeheersing is noodzakelijk. De TC doet er, in samenwerking met de Jeugdcommissie, alles aan om het jeugdtalent zo lang mogelijk voor de vereniging te behouden en goed te laten integreren met de senioren.
 
Een nadere uitwerking van het selectiebeleid volgt dit seizoen in overleg met de nieuwe hoofdtrainer en de jeugdcommissie.

Aandachtspunten zullen o.a. zijn:
-Criteria wie wel/niet in aanmerking komt voor selectietraining
-Sponsorbedrag TCM wat beschikbaar is voor selectietraining
-Samenstelling van en aantal selectiegroepen
-Voorwaarden waar selectiespelers aan moeten voldoen

Competitie
Elk lid dat wil deelnemen aan een KNLTB competitie (zomer en winter) wordt door de TC in een team geplaatst. Hier kan alleen van afgeweken worden als er meer leden zich inschrijven dan dat er baancapaciteit beschikbaar is. Hier is vooralsnog geen sprake van.

Aan de competitie doen in principe alleen TCM spelers mee. Dit betekent dat er geen externe gesponsorde) spelers naar TCM gehaald worden om competitie te spelen.

Elk lid is verplicht zich individueel in te schrijven voor de competitie middels het daarvoor beschikbare inschrijfformulier.

De voorkeur voor een team samenstelling kan op dit inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden. De TC probeert de voorkeur voor een team samenstelling zoveel mogelijk te respecteren en te accepteren.

In geval van individuele inschrijving, dus zonder team voorkeur of team samenstelling, hanteert de TC de volgende criteria. Hierbij is criterium nr. 1 het belangrijkst, dan nr. 2 etc.

1. Spelniveau wat door de trainer op waarde wordt geschat
2. Speelsterkte
a. gemiddelde van enkel/dubbel rating (speelsterkte op pasje)
b. in geval van gelijke speelsterkte telt rating enkel zwaarder dan rating dubbel
c. als er bv. deelgenomen wordt aan een competitie waarbij alleen dubbels
gespeeld worden, dan telt alleen de dubbel rating
3. Team samenhang
4. Betrokkenheid bij TCM

De trainer heeft een adviserende rol bij de team samenstelling. De TC is uiteindelijk verantwoordelijk voor de indeling.

De competitieleider van TCM maakt de baanindeling voor de competitie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de “flexibele baanindeling” welke het afgelopen seizoen ook al werd gebruikt.

Een team dat zicht terugtrekt uit de competitie, op basis waarvan TCM een boete krijgt, betaalt deze boete.


Toernooien
Onder de vlag van de TC worden een drietal toernooien georganiseerd.

-Open senioren toernooi
-Open veteranen toernooi
-Clubkampioenschappen senioren

Gedurende het seizoen zal er overleg plaatsvinden tussen de diverse toernooi commissies en
de TC.

Voor elk toernooi wordt de categorie speelsterkte aangeboden, waarvan we tenminste één lid hebben. Als we bijvoorbeeld speelsterkte 3 spelers hebben, dan zorgen we ervoor dat deze leden deel kunnen nemen aan het betreffende toernooi.

Bij de clubkampioenschappen wordt er maximaal één veteranen categorie (50+) per speelsterkte gehanteerd. Dit betekent dus dat er in de heren enkel categorie 7 de volgende disciplines zijn:
-E7
-HE7 50+

De clubkampioenen van de junioren (enkel/dubbel/mix) in de hoogste leeftijdscategorie mogen meedoen bij de senioren. Ze worden dan door de toernooicommissie in overleg met de TC en trainer in een passende categorie geplaatst.

Junioren vanaf 15 jaar, die landelijke competitie spelen, mogen meedoen bij de clubkampioenschappen senioren. Dit geldt alleen voor de enkel en zij worden ook in een passende categorie geplaatst.

Foto van het moment

Bekijk alle fotosBekijk alle fotos

Zoeken

Aanmelden nieuwsbrief